VIDIFACTO

Sediment- og grunnundersøkelser

Forside  |  Sedimentundersøkelser  |  Bunnprofilering  |  Kontakt oss

 

                                                                  Bunnprofil
Tjenester 
Oppmåling gjøres enkelt fra båt. Trange farvann og grunner er ikke noe problem. Båten fraktes på tilhenger frem til dere.

Vi beregner vått og tørt volum og areal under oppdraget. Beregning av masse som må fjernes for å oppnå bestemte seilingsdyp, oppfylling av masser til molo eller kaiområder etc.

Dybdesnitt av bunnen kan beregnes. Kan utnyttes til trasévalg ved rør- og kabellegging.

 

Olex 
Vi bruker Olex som er et norskutviklet system, med 0,93x0,93m oppløsning i horisontalplanet og 10 cm nøyaktighet på dybden. Våre data kan gi opptil 722 ganger bedre oppløsning en det som kan kjøpes hos Sjøkartverket. Sjøkartverkets oppløsning er 25 x 25 meter.

Vi bruker DPOS med korreksjoner fra Statens kartverk, som gir oss en horisontal nøyaktighet på ca 30cm. Dette gir oss en langt bedre presisjon enn tradisjonell GPS

Alle vektorkart kan brukes. Sjøkart, SOSI, Shape etc.

 

Resultat 

Vi leverer resultatene raskt etter oppmåling.

Resultatene kan leveres som ferdige illustrasjoner eller 3D bilder.

 

 

Forside  |  Sedimentundersøkelser  |  Bunnprofilering  |  Kontakt oss

 

© VidiFacto AS